گزارشهای آموزشی (Educational Reports)

در این صفحه گزارشهایی درباره نرم افزار و مثالهای کاربردی از ساخت مدلهای متنوع سازه ای ، تحلیل آنها و نحوه مشاهده و برداشت نتایج بصورت گام به گام ارائه شده است.

این گزارشها برای نسخه 10 و 12 تنظیم شده اند، اما اغلب می توانند برای نسخه های بالاتر نیز بدون تغییر یا با تغییر اندک استفاده شوند.

در کنار این گزارشها کاربران محترم نرم افزار می توانند از مطالب و گزارشهای قرار داده شده در پایگاه اینترنتی دانشگاه آلبرتا کمک بگیرند. در این پایگاه گزارشهای متنوعی درباره معرفی، نحوه استفاده و مثالهای آموزشی کار با ANSYS آورده شده است.

در این گزارش بطور سریع و مختصر با بخشهایی از نرم افزار آشنا می شوید که بیشترین کاربرد را در کار با مدلها خواهند داشت.

آشنایی سریع با بخشهای مختلف نرم افزار ANSYS 10.0

Text Box: دانلود فایل

در این مثال از المان Shell برای ساخت یک صفحه سوراخدار و تحلیل آن استفاده میشود. در انتها نحوه استخراج نتایج تحلیلی ارائه خواهد شد.

مثال شماره 1: تحلیل الاستیک خطی یک ورق سوراخدار دو بعدی

Text Box: دانلود مثال شماره 1

یک قاب یک طبقه با اتصالات صلب تحت بار گسترده خطی و بار متمرکز جانبی تحلیل شده و نحوه مشاهده نتایج آن با استفاده از روش Sequence number نشان داده میشود.

مثال شماره 2: تحلیل الاستیک خطی یک قاب یک طبقه دو بعدی فولادی

Text Box: دانلود مثال شماره 2

در این مدل نحوه کار با مدلهای حجمی نشان داده شده است. یک دیوار بنایی با دو بازشوی در و پنجره تحت بار ثقلی و جانبی وارد بر بالای آن تحلیل شده و تنشهای اصلی ایجاد شده در آن به صورت برداری و کانتور رنگی نمایش داده می شود.

مثال شماره 3: تحلیل الاستیک خطی یک دیوار بنایی تحت بار ثقلی و جانبی

Text Box: دانلود مثال شماره 3

فرآیند مدلسازی و المان بندی یک تیر I شکل که بصورت صفحه ای مدلسازی می شود مرور شده و نحوه تعریف مصالح غیر خطی فولاد نشان داده خواهد شد. بارگذاری بصورت رفت و برگشتی (تناوبی) به انتهای تیر وارد می شود. در نهایت نمـــــــــودار نیرو - تغییر مکان تیر رسم خواهد شد.

مثال شماره 5: بارگذاری تناوبی یک تیر فولادی یکسر گیردار با رفتار غیر خطی

Text Box: دانلود مثال شماره 5

سازه هاي دريايي كه مهمترين آنها سكوهاي نفتي و لوله هاي انتقال نفت هستند، همواره در معرض نيروي هاي وارد از سوي امواج سطحي قرار دارند. در این مثال نحوه مدلسازی یک لوله از سکوی نفتی با بارگذاری امواج دریا نشان داده شده و نتایج تحلیل استخراج می شوند.

مثال شماره 6: تحليل ديناميكي گذرا براي رايزرهاي مربوط به سكوهاي دريايي در برابر امواج دريا،

تهیه کننده: مرتضي حسين پور فاضل

Text Box: دانلود مثال شماره 6

لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی، پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

ساده ترین مدل دینامیکی که می تواند مورد بررسی قرار گیرد یک سیستم یکدرجه آزاد است که از یک جرم، یک فنر و یک میراگر تشکیل شده است. به کمک چنین مدلی می توان با مفاهیم رفتار دینامیکی سازه ها آشنا گشت و یا یک ابزار تحلیلی را کنترل نمود. در این مثال پاسخ دینامیکی چنین سیستمی بررسی شده و تغییر مقادیر جرم، سختی و میرایی بر پاسخ آن مختصراً مرور می شود. برای سهولت مطالعه، پس از ساخته شدن مدل از یک ماکرو برای تحلیل حالتهای مختلف و دریافت نتایج استفاده خواهد شد.

مثال شماره 7: مطالعه پاسخ دینامیکی یک سیستم یکدرجه آزاد با نرم افزار ANSYS

Text Box: دانلود مثال شماره 7

در این گزارش پاسخ طیفی یک ساختمان سه طبقه با مدل ساده جرم و فنر استخراج می شود. برای کنترل صحت کارکرد نرم افزار نتایج تحلیلی با نتایج یک مثال حل شده که در جزوه درسی ارتعاشات تصادفی جناب آقای دکتر محسن غفوری آشتیانی-استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- آمده است مقایسه شده است.

مثال شماره 8: پاسخ طیفی یک ساختمان 3 طبقه با مدل ساده جرم و فنر

Text Box: دانلود مثال شماره 8

در این مثال نحوه انجام تحلیل مودال بر روی قاب مثال دوم و استخراج مشخصات مودی آن نشان داده می شود. در بخش دوم روش تحلیل طیفی همین مدل تحت اثر طیف استاندارد 2800 ایران مرور شده و با استفاده از Load Case نتایج تحلیل طیفی و ثقلی با یکدیگر ترکیب می شوند.

مثال شماره 4: تحلیل مودال و طیفی یک قاب یک طبقه دو بعدی فولادی

Text Box: دانلود مثال شماره 4

در این گزارش مراحل انجام یک تحلیل تاریخچه زمانی مرور می شود. این مراحل شامل کنترل استاتیکی مدل، کنترل مودال مدل و کنترل میرایی مدل و کنترل رفتار غیر خطی آن است.

مراحل انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

Text Box: دانلود گزارش

از سئوالات متداول در تحلیلهای دینامیکی تاریخچه زمانی که معمولاً توسط کاربران پرسیده می شود نحوه تعریف میرایی است. در کنار تعریف میرایی آنچه کاربر باید مورد توجه قرار دهد نحوه کنترل آن در مدل است که معمولاً توجهی به آن نمی شود. در این گزارش نحوه تعریف و کنترل میرایی در تحلیلهای تاریخچه زمانی مرور می شود.

تعریف و کنترل میرایی در تحلیلهای دینامیکی تاریخچه زمانی

Text Box: دانلود گزارش

یکی از مشکلات کاربران نرم افزار ANSYS عدم آشنایی با محل یا آدرس دستوری است که بتواند عملیات مورد نظرش را انجام دهد. برای مثال چگونه میتوان مختصات یک گره را چرخاند و یا چگونه می توان بار سطحی متغیر تعریف کرد. در این گزارش آدرس دستورات کاربردی نرم افزار به تفکیک نوع آنها ارائه شده است.

جداول آدرس یابی در ANSYS

Text Box: دانلود گزارش

برای انجام یک تحلیل غیر خطی آیتمهای مختلفی برای تنظیم و تعریف در نرم افزار ANSYS پیش بینی شدهاند که استفاده از آنها مستلزم آگاهی کاربر با تئوریهای پس زمینه هر یک است. در گزارشهای سه گانه مبانی تحلیل غیر خطی 1، 2 و 3 سعی میشود با رویکردی کلی نگر این مفاهیم و تئوریها بررسی شوند. در این گزارش سعی میشود مبانی تئوری گزینه هایی که می توان برای بهبود حل دستگاه معادلات غیر خطی حاکم بر سیستم بکار رود بطور خلاصه معرفی شوند.

مبانی تحلیل غیر خطی 1: معادله نیوتن-رافسون اصلاحات و روشهای حل آن در نرم افزار ANSYS

Text Box: دانلود گزارش

رفتار غیر خطی هندسی به رفتاری در یک سازه یا عضو اطلاق می شود که هندسه آن حین تحلیل تغییر کرده و تغییر شکلها و دورانهای بزرگ در آن رخ می دهد. در این مسائل ماتریس سختی بدلیل تغییر هندسه و یا دوران مدل تغییر می کند. نرم افزار ANSYS برای حل اینگونه مسائل گزینه های تحلیلی را پیش بینی کرده است که در گزارش حاضر مبانی آنها بطور مختصر معرفی شده است.

مبانی تحلیل غیر خطی 2: مدلهای غیر خطی هندسی در نرم افزار ANSYS

Text Box: دانلود گزارش

نوع دیگری از رفتار غیر خطی، غیر خطی مصالح است. رفتار غیر خطی مصالح هنگامی رخ میدهد که رابطه تنش-کرنش رابطه ای غیر خطی باشد (بازگشت پذیر یا غیر بازگشت پذیر). انواع مختلفی از مدلهای غیر خطی در نرم افزار ANSYS پیش بینی شده است. در این گزارش گزینه های شبیه سازی این نوع رفتار غیر خطی در نرم افزار ANSYS مختصراً مرور می شود.

مبانی تحلیل غیر خطی 3: مدلهای غیر خطی مصالح در نرم افزار ANSYS

Text Box: دانلود گزارش

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

www.000webhost.com