چگونه؟ (How?)

چگونه می توانیم یک مدل را حول محوری مشخص بچرخانیم؟

چگونه رکورد جابجایی به جای رکورد شتاب در ماکروی timehist وارد کنیم؟

چگونه از صفحه گرافیکی تصویری با پس زمینه سفید تهیه کنیم؟

چگونه در یک مدل مقطع بزنیم؟

چگونه چند فایل بارگذاری تعریف کرده و آنها را تحلیل کنیم؟

چگونه از تصویر صفحه گرافیکی پرینت بگیریم؟

چگونه یک المان تیر با دو انتهای مفصلی بسازیم؟

چگونه شماره گرهها یا المانها را مرتب کنیم؟

چگونه گرههای مجاور یکدیگر را به همدیگر بچسبانیم (یکی کنیم)؟

چگونه درجات آزادی چند گره را به یکدیگر وصل کنیم (Coupling یا Rigid Region

چگونه شماره مصالح تعدادی المان را پس از المان بندی تغییر دهیم؟

چگونه تعدادی از المانها را انتخاب کرده و برای فراخوانی بعدی نامگذاری کنیم؟

چگونه مشخصات مودی حاصل از تحلیل مودال را استخراج نمائیم؟

چگونه یک مدل را از نرم افزار AUTOCAD به نرم افزارANSYS وارد نمائیم؟

چگونه با نرم افزار MATLAB یک رکورد چند ستونی شتاب را به یک رکورد تک ستونی تبدیل کنیم؟

چگونه یک مدل را از نسخه 12 به نسخه 10 وارد نمائیم؟ بیست و سوم مرداد نود

چگونه برای ANSYS ماکرو نویسی کنیم؟ بیستم مهر نود

لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی، پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

هدف از این بخش پاسخگویی به برخی سئوالات متداول در استفاده از نرم افزار ANSYS است. پاسخ سئوالات برای نسخه 10 و 12 تنظیم شده اند، اما اغلب می توانند برای نسخه های بالاتر نیز بدون تغییر یا با تغییر اندک استفاده شوند.

www.000webhost.com