کتاب های چاپ شده

لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی، پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای کاربردی نرم افزار

ANSYS

در مهندسی زلزله و سازه

 

تألیف: دکتر محمد جواد جبارزاده

در این کتاب می آموزید:

- مدل سازی سازه های با هندسه خطی مانند قاب و خرپا،

- مدل سازی اعضایی با هندسه صفحه ای مانند ورق تحت کشش و تیر فولادی،

- مدل سازی سازه ها و اجزایی با هندسه حجمی مانند طاق بنایی و تیر بتنی،

- آشنایی با مدلها، روشها و گزینه های تحلیل غیر خطی در ANSYS و انجام تحلیل های غیر خطی فولادی و بتنی،

- تحلیل مودال، طیفی و دینامیکی تاریخچه زمانی،

- روش های مختلف بارگذاری استاتیکی، تناوبی و دینامیکی،

- انواع روش های مشاهده نتایج مهندسی مانند: برش زدن در صفحه و حجم، محاسبه برش پایه و طبقه، خروجی های برداری و کانتوری و ترسیم نمودارهای رفتاری اعضا مانند نمودار نیرو - تغییر مکان در بارگذاری های تناوبی و ...

 

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

روش تهیه کتاب:

ارسال عدد 1 به شماره 9604-639-0933

 

از دیگر تألیفات همین نویسنده:

ماکرو نویسی در ANSYS

بر پایه زبان APDL

با نگرشی بر مهندسی زلزله و سازه

تألیف: دکتر محمد جواد جبارزاده

www.000webhost.com