لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی، پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

آموزش با نسخه 12

تجربیات استفاده از نرم افزار ANSYS طی سالیان متمادی در قالب گزارشهای آموزشی، ماکروها و دو عنوان چگونه؟ و توصیه ها برای استفاده عموم در این بخش قرار داده شده است. مطالب تهیه شده سازگار با نسخه 12 نرم افزار است و ممکن است هنگام بکارگیری آنها در نسخه های جدید نیاز به کمی تغییر داشته باشد. با اینحال مطالعه آنها می تواند راهگشای دانشجویان عزیز در آغاز کار با نرم افزار و یادگیری نکات خاص این نرم افزار باشد.

در سالهای اخیر با جمع بندی این تجربیات و بروز رسانی آموزشها برای نسخه های جدید نرم افزار، مجموعه حاصل در دو کتاب:

راهنمای کاربردی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه (نسخه A15) و

ماکرو نویسی در ANSYS بر پایه زبان APDL با نگرشی بر مهندسی زلزله و سازه (نسخه A17)

مدون شده و به چاپ رسیده است. امید است این مجموعه و دو کتاب بتواند برای دانشجویان مفید واقع شود.

Text Box: ماکروها
Text Box: توصیه ها
Text Box: گزارشهای آموزشی
Text Box: چگونه؟
www.000webhost.com